Eğitim Fakültesi Eğitim Süreçleri Değerlendirme Toplantısı

16 Nisan 2021
15 Nisan 2021 tarihinde, Eğitim Fakültesi dekanlığı tarafından, Prof. Dr. Erdoğan Bada başkanlığında, tüm akademik ve idari personelimizin katılımıyla "Eğitim Süreçleri Değerlendirme" toplantısı yapılmıştır.
 
Online olarak gerçekleştirilen bu toplantıda; öncelikle fakültemize emeği geçmiş dekan ve dekan yardımcılarına değerli çalışmaları için teşekkürlerimiz iletilerek sertifikaları takdim edildi.
 
Online ders döneminde, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının ders işleyişi ve ders değerlendirmeleri ile ilgili yaşadıkları sorunlara çözüm önerileri getirildi.
 
Öğretim elemanlarının görev dağılımları konusunda adaletli bir yol izlenilmesi için fikirler ortaya koyuldu.
 
Bölümlerin yeni ders dağılımları ve müfredatları ile ilgili olumlu ve olumsuz görüşler ortaya koyuldu. Yeni müfredatlara uyum sürecinin başarılı şekilde yürütülmesi için fikir alışverişi yapıldı.
 
Toplantıya katılan tüm akademik ve idari personelimize teşekkürlerimiz iletilerek, bir sonraki toplantımızın yeni kampüs alanında yüz yüze olması temennisinde bulunuldu.