Strateji Belgeleri ve Değerlendirme Raporları
Uluslararasılaşma Strateji Belgeleri ve Değerlendirme Raporlarına aşağıdaki listeden erişebilirsiniz.
Doküman İşlem
2021 Yılı Uluslararasılaşma Strateji Belgesi
İndir
2021 Yılı Uluslararasılaştırma Strateji Belgesi Değerlendirme Raporu
İndir
2022 Yılı Uluslararasılaşma Strateji Belgesi
İndir
2022 Yılı Uluslararasılaştırma Strateji Belgesi Değerlendirme Raporu
İndir
2023 Yılı Uluslararasılaşma Strateji Belgesi
İndir