Uluslararası Kalite Çalışma Komisyonu
Üniversitemizin kalite çalışma alanlarından uluslararasılaşma hedefleri kapsamında planlama, uygulama, değerlendirme ve iyileştirme faaliyetlerini yürütmek üzere; Koordinatörlüğümüz bünyesinde kurulan Uluslararası Kalite Çalışma Komisyonu:
 
ULUSLARARASI KALİTE ÇALIŞMA KOMİSYONU: