Misyon & Vizyon
Misyon
Hakkâri Üniversitesi olarak misyonumuz, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının eğitim ve araştırma faaliyetlerinden faydalanmasını ve uluslararası deneyim kazanmalarını sağlamak, yabancı üniversitelerden gelen öğrenci ve akademik personelin üniversite ile bütünleşmelerine yardımcı olmak, sorunlarıyla yakından ilgilenmek ve uluslararası program ve projelerden mümkün olduğunca maksimum ölçüde ve verimlilikte yararlanarak hem üniversitenin hem de yörenin gelişimine katkıda bulunmaktır. 

Vizyon
Üniversitenin ulusal ve uluslararası platformda etkin bir iletişim ağı oluşturması için dünyadaki en iyi fırsatlara ilişkin bilgi akışını sağlamak ve bunlardan nasıl yararlanılacağı konusunda uzmanlık hizmeti vermektir.