Duyuru Detayları - Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği Başvuruları Başlıyor

20.10.2017
2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi Erasmus+ Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği başvuruları başlamıştır. Öğrenim Hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrencilerimizin aşağıda belirtilen hususları dikkate alarak Dış İlişkiler Ofisine (Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü) başvurularını şahsen yapmaları gerekmektedir.

ERASMUS TAKVİMİ
 
TARİH   AÇIKLAMA
31 Ekim 2017 Bilgilendirme Toplantısı Çölemerik MYO Müdürlüğü Konferans Salonunda Bilgilendirme Toplantısı düzenlenecektir.
09 Kasım 2017
 
24 Kasım 2017
Başvuru Başlangıcı
 
Son Başvuru Tarihi
Başvurular Dış İlişkiler Ofisine, ilgili dokümanlar (başvuru formu, transkript, nüfus cüzdanı fotokopisi) ile birlikte yapılacaktır.
27 Kasım 2017 Yabancı Dil Sınavına girecek adayların duyurulması Sınava girmeye hak kazanan öğrencilerin listesi Erasmus+ Koordinatörlüğüne ait web sayfasından duyurulacaktır.
28 Kasım 2017 Erasmus+ Yabancı Dil Yazılı Sınavı Sınav Saati: 14:00
Sınav Yeri: Eğitim Fakültesi Derslikleri
(Adayların sınav salonuna nüfus cüzdanları ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.)
28 Kasım 2017 Sözlü sınava girecek aday listesinin duyurulması Sözlü Sınava girmeye hak kazanan öğrencilerin listesi Erasmus+ Koordinatörlüğüne ait web sayfasında duyurulacaktır.
29 Kasım 2017 Erasmus+ Yabancı Dil Sözlü Sınavı Sınav Saati: 14:00
Sınav Yeri : Eğitim Fakültesi Derslikleri
1 Aralık 2017 Asil ve Yedek öğrencilerin duyurulması Sözlü Sınava girmeye hak kazanan öğrencilerin listesi Erasmus+ Koordinatörlüğüne ait web sayfasından duyurulacaktır.
6 Aralık 2017 Feragat Dilekçelerinde Son Gün Gitmekten vazgeçen öğrenciler, Dış İlişkiler Ofisine gelerek feragat dilekçelerini teslim edeceklerdir.
 
BAŞVURU ŞARTLARI
 • Hakkari Üniversitesi bünyesinde eğitim kademelerinin (Ön Lisans, Lisans) herhangi birinde kayıtlı tam zamanlı (örgün öğretim) öğrenci olması.
 • Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ACTS kredi yükü olması (Dönemlik 30 ACTS)
 • Ön lisans ve lisans öğrencileri için dörtlük sistemde en az 2.20/4.0 yüzlük sistemde 55 not ortalamasına sahip olmak. (Alttan başarısız ders(ler)in bulunması Erasmus+ programına başvuruya engel değildir.)
 • Hazırlık sınıfı öğrencileri ile 1. sınıf öğrencileri programa başvuramazlar.
KONTENJAN TABLOSU

Toplam Kontenjan Sayısı: 20
 
AKADEMİK BİRİMLER KONTENJAN SAYISI
Eğitim Fakültesi 10
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4
MYO ve Diğer Fakülteler 6

NOT: Değerlendirme sonucunda kontenjan ayrılan Fakülte/MYO’lardan başvuru olmaması, başvuran adaylardan yazılı sınav barajını yeterli sayıda adayın geçememesi veya ayrılan kontenjanların dolmaması durumunda, söz konusu kontenjanlar diğer birimlere ayrılan kontenjanlara puan sıralamasına göre dağıtılacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
NOT: Aday Öğrenci Başvuru Formu Ofisimizden de temin edilebilir.
 
SEÇİM KRİTERLERİ
2017-2018 Akademik Yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:
 • Akademik Not Ortalamasının %50’si hesaplanacaktır.
 • Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği seçimleri esnasında gidilen kurumun/eğitim programının eğitim dilinden yabancı dil sınavına girme şartı aranacak olup bu kapsamda, öğrencilerimiz İngilizce ve Almanca dillerinde yapılacak olan sınavlardan birine girebilecektir.
 • Yabancı Dil Sınavı Yazılı ve Sözlü olmak üzere aşamada gerçekleştirilecektir.
 • Yabancı Dil Yazılı Sınavını geçme barajı İngilizce ve Almanca Öğretmenliği bölümü öğrencileri için 55, diğer tüm bölümler için 40’tır. Yazılı Sınav barajını geçen adaylar Sözlü Sınava girmeye hak kazanacaktır.
 • Erasmuns+ Programı öğrenci başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şu şekildedir:
  • Akademik Not Ortalaması : %50
  • Yabancı Dil Puanı              : %50
 • Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan uygulaması yapılacaktır.
 • Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan uygulaması yapılacaktır.
 • Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -10 puan uygulaması yapılacaktır.
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan uygulaması yapılacaktır.
 • YDS, ÜDS, KPDS, TOEFL, YÖKDİL puanı olan öğrencilerin belge ibraz etmeleri durumunda, belgedeki puanı yabancı dil puanı olarak kabul edilecektir.
ÖNEMLİ NOTLAR
 • Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği en az 3 ay en fazla 12 ay süre ile gerçekleştirilebilir.
 • Anlaşmalı olduğumuz yurtdışı Üniversite listesine, Hakkari Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne ait (http://erasmus.hu.edu.tr/2534-ikili-antlasmalar.html) web sayfasından ulaşılabilir.
 • Başvurabileceğiniz üniversiteler arasında yer almasına rağmen, bazı üniversitelerde bölümünüzün birebir karşılığı bulunmayabilir. Bu gibi durumlarda, karşı üniversitede alabileceğiniz derslerle ilgili bilgiyi üniversitenin internet sayfasından veya Bölüm Erasmus Koordinatörünüze danışarak araştırınız.
 • Yapılan yerleştirmeler Erasmus açısından nihai, ancak hibe açısından bir ön seçim niteliği taşımaktadır. İsteyen öğrenciler anlaşma kontenjanları kapsamında Erasmus+ Hareketliliği Programından hibesiz olarak da yararlanabilir.
 • Sonuçların ilanından itibaren 3 gün içerisinde feragat dilekçeleri alınacaktır. Zamanında feragat dilekçesi verilmemesi durumunda bir sonraki öğrenci seçiminde ilgili adayın nihai puanından 10 puan düşürülecektir.
 
GİDİLEN ÜLKELERE GÖRE AYLIK HİBE MİKTARLARI

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat pahalılığı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
 
Hayat
Pahalılığına Göre
Ülke Grupları
Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Hibe
Öğrenim
(Avro)
1. Grup Program Ülkeler Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık 500
2. Grup Program Ülkeler Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye 400
3. Grup Program Ülkeler Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya 300