Yönergeler
  
Doküman İşlem
Ders Muafiyeti ve İntibak
İndir
Diploma Yönergesi
İndir
İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık
İndir
Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi
İndir
Öğrenci Konsey Yönergesi
İndir
Staj Yönergesi
İndir