Bölüm Başkanları
BÖLÜM
BAŞKAN
İnşaat
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih YELMEN
Elektrik ve Enerji
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Ali Rıza DENİZ
Finans, Bankacılık ve Sigortacılık
Doç. Dr. Abdulalim AYDIN
Muhasebe ve Vergi
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin BABA
Elektronik ve Otomasyon
Dr. Öğr. Üyesi Ali Rıza DENİZ
Bilgisayar Teknolojileri
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ERSALI
El Sanatları
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih YELMEN
Veterinerlik
Dr. Öğr. Üyesi Erdal BİNGÖL
Bitkisel ve Hayvansal Üretim
Dr. Öğr. Üyesi M. Cemal TORAMAN