Tarihçe

 Yüksekokulumuz 20.07.1982 tarihli Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 41 sayılı kanuna istinaden Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Yüksekokulumuz 1997 yılında (7) yedi bölüm ile İlimizde Eğitim ve Öğretim Faaliyetine başlamıştır. İlimize taşındığımız 1997 yılından günümüze kadar ilin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına çok büyük katkıda bulunmuş birçok teknik alanda öncülük etmiştir.

 

  22.05.2008 tarih ve 5765 Sayılı  Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 99’uncu maddesi ile Hakkâri Üniversitesi kurulmuştur.  Hakkâri Meslek Yüksekokulu Hakkâri Üniversitesine bağlanmıştır. Hakkâri Meslek Yüksekokulunun adı 26.06.2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d – 2 maddesi uyarınca adı Çölemerik Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir.

 

 Yüksekokulumuz 9 (dokuz) bölüm altında 11 (on bir) aktif olmak üzere toplam 14 (on dört) program ve kırk üç akademik personel ile Hakkâri ilimizin ve bölgemizin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine katkılarını sürdürmektedir.