Görev Tanımları
Unvan Doküman İşlem
Müdür Görev Tanımı Önizle
Müdür Yardımcısı Görev Tanımı Önizle
MYO Sekreteri Görev Tanımı Önizle
Bölüm Başkanı Görev Tanımı Önizle
Öğretim Görevlisi Görev Tanımı Önizle
Bölüm Sekreteri Görev Tanımı Önizle
Yazı İşleri Görev Tanımı Önizle
Öğrenci İşleri Görev Tanımı Önizle
Taşınır Kayıt Kontrol Görev Tanımı Önizle
Mutemetlik Görev Tanımı Önizle
Teknik Hizmetler Görev Tanımı Önizle