Görev Tanımları
Unvan Doküman İşlem
Müdür Görev Tanımı Önizle
İndir
Müdür Yardımcısı Görev Tanımı Önizle
İndir
MYO Sekreteri Görev Tanımı Önizle
İndir
Bölüm Başkanı Görev Tanımı Önizle
İndir
Öğretim Görevlisi Görev Tanımı Önizle
İndir
Bölüm Sekreteri Görev Tanımı Önizle
İndir
Yazı İşleri Görev Tanımı Önizle
İndir
Öğrenci İşleri Görev Tanımı Önizle
İndir
Taşınır Kayıt Kontrol Görev Tanımı Önizle
İndir
Mutemetlik Görev Tanımı Önizle
İndir
Teknik Hizmetler Görev Tanımı Önizle
İndir