Misyon & Vizyon
 
 
Misyon: Sağlık, sosyal ve ekonomik açıdan zararlı olan sigara, alkol ve madde bağımlılıkları ile mücadele konusunda en güncel ve en kaliteli bilgiyi edinmek ve aktarmak amacı ile faaliyetler düzenlemektir. 
 
Vizyon: Bağımlılıkla mücadelede ulusal ve uluslararası düzeyde öncü rol oynamak, ayrıca kişileri ve gelecek nesilleri sigara, alkol ve maddenin zararlarından koruyarak ve bunların alışkanlıklarını özendirici tutum ve davranışlardan uzak tutarak sağlıklı toplum ve sağlıklı geleceğe yön vermektir.