Genel Faaliyetler
Hakkâri Üniversitesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü Rektörlüğün bir birimi olarak hizmet vermektedir.  Üniversitenin diğer birimleri ile rektörlük vasıtasıyla iletişim kurmakta ve çalışmalarını rektörlük adına yürütmektedir.

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’nün çalışmalarını ağırlıklı olarak “Bilimsel, Sosyal, Kültürel ve Sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi”, “Tanıtım”, “Bilgi derleme” şeklinde sürdürmektedir.

      Genel Faaliyetler
 • Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü olarak birimimiz, günlük olarak basında Üniversitemiz ile ilgili çıkan haberlerin takibi ve arşivlenmesi,
 • Üniversitemiz tarafından yapılan her türlü faaliyetten (Törenler, Kongre, Konferans, Panel, Seminer, Şölen, Konser, Kokteyl gibi) basının haberdar edilmesi ve bilgi verilmesi,
 • Üniversitemizce gerçekleştirilen faaliyetlerin yer aldığı Üniversite haberlerinin içeriğinin derlenmesi, fotoğraflarının çekilmesi ve dağıtımı?
 • Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından düzenlenen Açılış ve Mezuniyet Törenleri, Konferans, Panel, Seminer, Sempozyum, Toplantı, Konser, Şölen gibi faaliyetlerin organize edilmesi, gerekli duyurularının yapılması (Davetiye, Afiş basımı ve dağıtımı, internet ve diğer yollardan duyuruların yapılması gibi),
 • Üniversitemiz Tanıtımında kullanılan Afiş, Katalog ve Broşür gibi tanıtım amaçlı materyallerin hazırlanması,
 • Yurdun çeşitli yerlerinden lise ve dershaneler ile özel kişilerin Üniversitemizi ve olanaklarını tanımak amacıyla istediği Afiş Katalog, Broşür, Tanıtım Filmi gibi çeşitli materyallerin gönderilmesi,
 • İl içi ve İl dışında tanıtım stantları kurarak, Üniversitemizin tanıtım ve temsilini yapmak,
 • Üniversitemizle ilgili tüm faaliyetlerin görüntülenmesi, fotoğraf ve kamera çekimlerinin yapılması gibi işlerin yürütülmesi,
 • Etkinliğin önemine göre “Basın Toplantısı” organize edilmesi, etkinliğe dair bilgi, doküman toplanır, açıklama ya da bilgilendirme kayda alınarak fotoğraf ve görüntüleri ile birlikte Basın-Yayın kuruluşlarına iletilmesi,
 • Basın-Yayın mensuplarının, Üniversitemiz yöneticilerine yönelik görüşme talepleri, Üniversitemiz geneli, birimlerimiz, öğrenci ve öğretim elemanlarımıza dair haber oluşturmayı amaçlayan yaklaşımları, soruları değerlendirilerek, gerekli yönlendirme ve bilgilendirmenin gerçekleştirilmesi,
 • Üniversitemizle ilgili gazete, dergi, radyo ve televizyonlarda çıkan haberlerin izlenmesi sürecinde, tespit edilen hatalar ya da her türlü düzeltme konusunda ilgili birimler ve kuruluşlarla bağlantı kurularak, gerekli düzeltme ve doğru bilgilendirme gerçekleştirmesi, gerekmesi halinde hukuki yollara başvurulmasına dair zemin hazırlar.