İzin Talep Evrakı Düzenleme

27 Kasım 2019
Üniversitemiz tüm akademik ve idari personelleri, izin haklarından yararlanmak istediğinde Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden İzin Talep Evrakı düzenlemekte ve evrağı ilgili kişilere paraf ve/veya imzaya açmaktadır. Ancak personel yıllık izin bilgileri Personel Özlük Bilgi Sisteminde diğer her türlü bilgisi ile birlikte tutulup, takip edilmektedir. Bu nedenle EBYS 'de düzenlenen izin evraklarından kişi izin bilgilerinin takibinde koordinasyon sağlanamadığı gibi Personel Özlük Bilgi Sistemindeki verilerde de hata yaşanmaktadır. Bu sorunların giderilmesi için EBYS ve Personel Özlük Bilgi Sistemi entegre edilmiş, EBYS 'de izin evrağı dolduracak kişiye ait YILLIK İZİN bilgisi Personel Özlük Bilgi Sisteminden otomatik çekilmekte kullanacağı izin ve geriye kalacak izin hakkı da izin evrağı onaylandıktan sonra tekrar Personel Özlük Bilgi Sistemine otomatik işlenmektedir.
Yıllık izin dışında kullanılacak diğer izin türleri (vefat, babalık, mazeret vb.) ise ilgili mevzuat tarafından belirlenen süreler doğrultusunda kişinin önce kendisinin sorumluluğu ile kendisi ve amiri tarafından takip edilerek kullanılacaktır.Vefat, Babalık, Mazeret vb. kullanılan izin süreleri İzin Talep Evrakı ile gösterilen yıllık izin hakkından (kişinin izin türünü doğru belirlemesi şartıyla) düşürülmeyecektir.
 
İzin Talep Evrakının nasıl düzenlendiğine ait detayları içeren yardım videosu aşağıda sunulmuştur.