Hakkımızda

Misyon & Vizyon
 
Hakkari Üniversitesi'nin bilim ve araştırma etiği anlayışının temelini doğruluk, özeleştiri, nesnellik ve tarafsızlık, açıklık, bilimsel şüphecilik, yeni bilimsel gelişmelere açık olma, araştırma disiplinini koruma, özgün/yaratıcı düşünme, başkalarının emeğine saygı, çevreye ve canlı haklarına duyarlılık oluşturur.
 
 
Hakkari Üniversitesi Etik Kurulu, eğiten ve farkındalik yaratan  etkinlikler düzenlemeyi görev bilir.