Arşivlik Malzeme
Arşivlik Malzeme

Arşiv malzemesinin tarifinde sayılan belge ve materyalden zaman sınırı bakımından arşiv malzemesi  hüviyetini kazanmamış olması sebebiyle teşekkül ettiği kurum ve kuruluşlar elinde bulunan arşiv dokümantasyonuna “Arşivlik Malzeme” denir.

Ayrıca; Son işlem tarihi üzerinden 101 yıl geçmemiş memuriyet sicil dosyaları, devletin gerçek ve tüzel kişilerle veya yabancı devlet ve milletlerarası kuruluşlarla yaptığı andlaşmalar da Arşivlik Malzeme’dir.