Arşiv Malzemesi

Türk Devlet ve millet hayatını ilgilendiren,

En son işlem tarihi üzerinden otuz yıl geçmiş veya üzerinden on beş yıl geçtikten sonra kesin sonuca bağlanmış,

Kurumların işlemleri sonucunda teşekkül etmiş ve onlar tarafından muhafazası gereken,

Türk milletinin geleceğine tarihî, siyasî, sosyal, kültürel, hukukî ve teknik değer olarak intikal etmesi gereken,

Devlet hakları ile milletlerarası hakları belgelemeye, korumaya, tarihî, hukukî, idarî, askerî, iktisadî, dinî, ilmî, edebî, estetik,kültürel, biyografik ve teknik herhangi bir konuyu aydınlatmaya,düzenlemeye, tespite yarayan,

Ait olduğu devrin ahlak, örf ve adetlerini veya çeşitli özelliklerini belirten,

Her türlü yazılı evrak, defter, resim, plan, harita, proje, mühür, damga, fotoğraf, film, ses ve görüntü bandı, baskı ve benzeri belgeler ve malzemeler arşiv malzemesidir.