Misyonumuz
 

Üniversitemiz birimlerinde oluşan arşivlik belgelerin çağdaş gelişmeler doğrultusunda tespitini ve toplanmasını, arşivcilik metot ve tekniklerine göre tasnif edilmesini, korunmasını ve belgeye ulaşılmasını en iyi şekilde sağlamak için arşiv politikaları belirlemek ve uygulamaktır.