1. Belge ve Yazma Eser Restoratörleri Buluşması

07.11.2017

Bu toplantıya, arşivciliğin en önemli faaliyet alanlarından biri olan restorasyon çalışmalarıyla ilgili başta Devlet Arşivlerimiz olmak üzere bu alanda iş ve işlemler gerçekleştiren 15 kurum katılacaktır. İlgili kurumlarda görev alan restoratörlerin buluşmasının sağlanacağı bu organizasyonda, restorasyon çalışmaları hakkında sunumlar yapılacaktır.