Görev Tanımları
Unvan Doküman İşlem
Daire Başkanı Görev Tanımı Önizle
İndir
Arşiv Müdürü Görev Tanımı Önizle
İndir
Öğretim Görevlisi Görev Tanımı Önizle
İndir
Şef ( Yazı İşleri) Görev Tanımı Önizle
İndir