2021 Yılı Akademik Teşvik Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Yayınlama Tarihi: 31 Aralık 2021 - 10.58
Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunca hazırlanan ve Üniversitemiz Senatosunun 29.12.2021 tarih ve 2021/21 sayılı kararı ile onaylanan  2021 yılı Akademik Teşvik Başvuru ve Değerlendirme Takvimi aşağıda sunulmuştur.
 
İlgililere ilanen duyurulur.

İlgili Dokümanlar
Dosya Adı İşlem
Hakkari Üniversitesi 2021 Yılı Akademik Teşvik Başvuru ve İtiraz Takvimi Önizle
İndir