Akademik Teşvik Başvuru ve İtiraz Takvimi
Akademik Teşvik Başvuru ve Değerlendirme Takvimi
Başvuruların Yapılması
3-10 Ocak 2022
Bölüm/Anabilim Dalındaki Ön İnceleme Komisyonlarının Başvuruları Değerlendirmesi
11-14 Ocak 2022
Birimlerin Ön İnceleme Sonuçlarını Rektörlüğe Göndermesi
17-18 Ocak 2022
Rektörlük Akademik Teşvik Komisyonunun Ön İncelemeleri Değerlendirmesi
19-21 Ocak 2022
Sonuçların Hakkari Üniversitesi Web Sayfasından Yayınlanması
24 Ocak 2022
Akademik Teşvik Sonuçlarına İtiraz Edilmesi
25-28 Ocak 2022
İtiraz Sonucu Güncel Listenin Web Sayfasında Yayınlanması
31 Ocak 2022