2022 Yılı Akademik Teşvik Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

31.12.2021
Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunca hazırlanan ve Üniversitemiz Senatosunun 29.12.2021 tarih ve 2021/21 sayılı kararı ile onaylanan  2022 yılı Akademik Teşvik Başvuru ve Değerlendirme Takvimi aşağıda sunulmuştur.
 
İlgililere ilanen duyurulur.

Aşağıdaki listeden ilgili dokümanlara ulaşabilirsiniz...
Dosya Adı İşlem
Hakkari Üniversitesi 2022 Yılı Akademik Teşvik Başvuru ve İtiraz Takvimi
İndir