Rektör´ün Mesajı
 
 
Ülkemizin Aydınlık Geleceği Olan Siz Sevgili Gençler,
 
  Üniversiteler, günümüzde en etkili güç olan bilginin üretildiği, geliştirildiği ve paylaşıldığı kurumlardır. Gençlerimizin çağdaş, nitelikli, kendine güvenen ve üretken bireyler olarak yetişmesini sağlamak gibi kutsal ve onurlu bir görevin sorumluluğunu taşımaktayız.
 
   Ülkemizin gelişen dünyada aktif ve öncü bir rol oynayabilmesi için iyi eğitim almış insan kaynakları oluşturmak ve yetiştirmek zorundayız. Bu bağlamda, üniversitemize gelen öğrencilerimizin en iyi şekilde yetiştirilmesi temel amaçlarımızdan biridir. Bu doğrultuda John Dewey’in “Uygarlığımızın geleceği, bilimsel düşünme alışkanlığımızın gitgide yayılmasına ve derinleşmesine bağlıdır.” sözü bizlere ilham kaynağı olmaktadır.
 
   Üniversiteler AR-GE, eğitim-öğretim ve sosyal sorumluluk üzerine yükselen alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir. Bir düşünürün dediği gibi “İlimsiz gidilen yolun sonu karanlıktır.” Bu nedenle Üniversitemizde bulundukları sürece sevgili gençlerimize bilimi sevdirmek ve öğretmek en büyük hedefimizdir.
 
  Eğitim kurumlarının temel amaçlarından biri gençleri hayata hazırlamaktır. İhtiyaç duyduğu bilgi ve becerileri kazanarak mezun olan bireyler, toplumun başarısına önemli katkılar sağlayacaklardır. Bu amaçla Üniversite olarak uyguladığımız, Bologna Süreci kapsamında Ulusal Yeterliliklere uygun ders programlarımızın yanında; Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi değişim programları ve isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programı sizlerin iyi bir eğitim alarak hayata hazırlanmanızda ve dünya ile bütünleşmenizde önemli fırsatlar sunmaktadır.
 
Yarınımızın bugünümüzden daha iyi olması dileğiyle…
 
Prof. Dr. Ömer PAKİŞ
Rektör