Üniversitemiz Tarafından Teori ve Pratik Açıdan Uluslararası Terörizm " konulu söyleşi düzenlendi

11.11.2022
Üniversitemizde Ortadoğu Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Teori ve Pratik Açıdan Uluslararası Terörizm " konulu söyleşi gerçekleştirildi.
Üniversitemiz Ortadoğu Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ekrem Yaşar Akçay Moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Selim Kanat; Uluslararası terörizm, terör neden var, terörün dini var mı? ve küreselleşmenin ne kadar etkili olduğu ile ilgili bilgiler paylaştı.
 
Çevrimiçi olarak gerçekleşen söyleşiye Üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrencilerimiz katıldı.