Üniversitemiz Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim ve Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

07.11.2022
Üniversitemiz Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi 2022-2023 Güz Dönemi Yönetim ve Danışma Kurulu Toplantısı 31.10.2022 tarihinde online olarak gerçekleştirildi.
Üniversitemiz Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Azizoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıya Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Prof. Dr. Özdemir Adızel ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tamer Keçeli, Ordu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan Sevgili,  Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nden Prof. Dr. Deniz Şirin, Şırnak Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Cemil Sadullahoğlu ve kurulda görev yapan Üniversitemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. M. Sait Taylan, Prof. Dr. Can Yılmaz, Doç. Dr. Melek Erdek, Dr. Öğr. Üyesi Metin Ertaş ve Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Mükemre katıldı.
 
Toplantıda, Ülkemizin biyolojik zenginliklerinin, canlı türlerinin, genetik kaynakların ve ender özellikli doğal alanların belirlenmesi, tanımlanması, korunması, geliştirilmesi, onlardan sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak en verimli şekilde yararlanmak; biyolojik zenginlik, doğal çevre ve doğal kaynak bilincinin yaygınlaştırılması için fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca katılımcılar Türkiye’nin 45. Milli Parkı olan Cilo-Sat Dağları Milli Parkı’nın mevcut durumu değerlendirilerek parkın geliştirilmesi için ortak proje yürütme ve projelerin olgunlaştırılması için fikir birliğine varıldı.