Hakkari Madencilik Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

13.06.2022
Hakkâri Madencilik Çalıştayı, 10-12 Haziran 2022 tarihleri arasında Hakkari Üniversitesi Mineral ve Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi ile İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölümü ortaklığında Hakkari Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda yapılmıştır.
Çalıştaya Hakkâri Valisi, Hakkâri Üniversitesi Rektörü, İÜC Rektör yardımcısı, Genel Müdürler, Daire Başkanları, İl Müdürleri, İTÜ, ODTÜ, Süleyman Demirel, Munzur ve Şırnak Üniversitesi’nden akademisyenler, yerbilimciler ve madenciler katılmışlardır.
 
Çalıştayın ilk gününde ülkemizde yeni bir maden kuşağı olarak tanımlanan Hakkâri bölgesi çinko-kurşun provensinin oluşumu, dünya benzerleriyle karşılaştırılması, arama yöntemleri, düşük kaliteli cevherlerin zenginleştirilmesi, madenciliğin su kaynakları üzerinde etkileri, Hakkâri’nin enerji kaynakları potansiyeli üzerine konuşmalar yapılmıştır. Teknik sunumların ardından “Hakkâri Dağlarında Doğru Maden Aramacılığı ve MAPEG’ in Rolü“ konulu bir panel düzenlenmiş ve Hakkâri’deki madencilerin sorunları dile getirilmiştir. Madenciler izinlerin geç çıktığını, yasal süreçlerin son derece yavaş ilerlediğini bildirmiş, bürokratik işlemlerin hızlanmasını talep etmişlerdir. Hakkâri’deki madenlerin Hakkâri’de kurulacak bir izabe tesisinde metale çevrilmesinin önemi ve gereği vurgulanmıştır. Ayrıca MTA’nın tip mukavele şeklinde bölgedeki madencilere sondajlı arama hizmeti vermesinin önemli olacağı belirtilmiştir.
 
Çalıştayın ikinci gününde ise çinko - kurşun ve barit yataklarına Hakkari dışında faaliyet gösteren 9 maden şirketinin mühendisleri,  6 farklı üniversiteden akademisyenler, MTA’nın Jeoloji Mühendisliği olmak üzere toplam 65 kişinin katılımıyla iki günlük teknik gezi düzenlenmiştir. Saha çalışmalarının ilk gününe Hakkâri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş de eşlik etmiştir.  Hakkâri yerel basını çalıştaya ilgi göstermiş, iki gün boyunca çalışmaları kayıtlamışlardır.  
 
 
                                                                                                         Hakkâri Madencilik Çalıştayı Düzenleme Kurulu Başkanı
                                                                                                            Prof. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK