Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğrencileri Tarafından Spor Materyalleri Sergisi Düzenlendi

07.06.2022
Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencileri tarafından Topluma Hizmet Uygulaması dersi kapsamında yapılan spor materyalleri, Selâhaddin Eyyubi İlköğretim Okulu´nda sergilendi.
Okula hediye edilen materyallerle öğrencilere oyunlar oynatılıp regresyon etkinlikleri düzenlendi. Selâhaddin Eyyubi İlköğretim Okulu'nda yapılan farkındalılık etkinliği ile sorunlara karşı duyarlı bireyler yetiştirerek, öğrencilerin; toplumla birlikte işbirliği yapabilme, aktif problem çözme ve yaratıcılık becerilerinin gelişmesi amaçlandı.
 
Spor materyalleri sergisi hakkında açıklamada bulunan Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şükrü Bingöl, “Topluma Hizmet Uygulamaları” kapsamında son 3 yıl içinde birçok proje yürüttük. Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin amacı, öğrencinin toplumsal sorumluluk bilincini arttırmak, toplumsal sorunların çözümünde aktif rol almasını sağlamak, toplumsal gerçekliklere ait farkındalığını geliştirmek, toplum ile işbirliği, dayanışma ve iletişim içinde olmasını sağlamak ve öz değerlendirme becerisini geliştirmektir. Ayrıca bu dersle birlikte yerel sorunlara karşı duyarlı bireyler yetiştirerek, aktif problem çözme becerisi,  toplumla birlikte işbirliği yapabilme ve yaratıcılık becerisini başta çocuklar olmak üzere kullanabilmek amaçlanmaktadır.” dedi.