Üniversitemizde “Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemlerinin Bugünü ve Geleceği” Konulu Söyleşi Düzenlendi

28.04.2022
Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde faaliyet göstermekte olan Hakkari Review Dergisi’nin düzenlemiş olduğu “Hakkari Review Konuşmaları” konulu söyleşiler dizisinin ikincisi gerçekleştirildi.
Üniversitemiz Dr. Öğr. Üyesi Halil Emre Deniş Moderatörlüğünde gerçekleştirilen ve  İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ercan Gegez’in konuk olarak katıldığı “Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemlerinin Bugünü ve Geleceği" konulu söyleşide, Başarılı Bir Araştırmanın Özellikleri, Araştırma Bulguları Rapor Edilirken Nelere Dikkat Edilir, Dijitalleşme Araştırma Dünyasını Nasıl Yönlendirir, Araştırmaların Nitel veya Nicel Yöntemlerden Birini Tercih Ederek Yürütülmesinin Doğru Olup Olmadığı, Nitel ve Nicel Yöntemlerin Birbirlerine Göre Üstün ve Zayıf Yönleri Olup Olmadığı, Veri Toplamada Yaşanılan Güçlüklerin Nasıl Aşılabileceği, Nörobilimin Sosyal Bilim Araştırmalarına Katkısı, Geçerlilik ve Güvenilirlik Açısından Avantajlı ve Dezavantajlı Yöntemlerin Olup Olmadığı ve Gelecekte Araştırmaların Nasıl Şekilleneceği gibi konular çerçevesinde bilgiler paylaşıldı.
 
Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin katıldığı söyleşi soru-cevap bölümü ile sona erdi.