Üniversitemiz Temel Eğitim Bölümü Tarafından Sergi Düzenlendi

22.03.2022
Üniversitemiz Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Gülsüm Yıldırım koordinatörlüğünde sergi düzenlendi.
Üniversitemiz Fakülte Derslikleri hizmet binasında yapılan sergide 2. ve 3. Sınıf öğrencileri tarafından ders kapsamında yaklaşık 75 farklı materyal sergilendi. Bu materyallerden yaklaşık 25 tanesi İlkokuma ve Yazma öğretimini destekleyen konuları içeriyor. Diğer 50 tanesi ise Hayat Bilgisi öğretimi kapsamında “Okulumuzda Hayat, Evimizde Hayat, Sağlıklı Hayat, Güvenli Hayat, Ülkemizde Hayat, Doğada Hayat” ünitelerine yönelik konuları içeriyor. 

Üniversitemiz Dr. Öğretim Üyesi Gülsüm Yıldırım, sergide bulunan eğitsel materyallerin ilkokul öğrencilerin yaratıcılıklarını, çok yönlü gelişimini, eleştirel, analitik, yaratıcı düşünme gibi 21. yüzyıl becerilerini desteklediğini ve bu yönüyle bilişsel gelişim olarak “somut işlemler" döneminde  olan ilkokul çocuklarının hem gelişimini destekleme  hem de  yaparak-yaşayarak öğrenmelerini sağlayarak eğitsel oyun ve materyallerle süreçte etkin olmalarını sağladığını belirtti.

Sergide, öğrencilerin öğrenmelerinin kalıcı olmasını sağlamak, öğrenciyi süreçte aktif kılmak için öğretmen adaylarına yardımcı olacak, öğretmen adaylar ile diğer meslektaşlar arasında işbirliği sağlama ve diğer öğretmen adaylarına da öğretim süreçlerinde fikir oluşturma ve süreci destekleyici etkinlikler görmelerinin sağlanması amaçlanmıştır.