Gelecek Seçimlerine Destek Projesi Slovenya Toplantısı Gerçekleştirildi

21.01.2022
Üniversitemiz yürütücülüğünde gerçekleştirilen, Gelecek Seçimlerine Destek Projesi toplantısı proje ortaklarının katılımı ile Slovenya’nın Novo Mesto kentinde gerçekleştirildi.
Toplantıya Üniversitemizi temsilen proje yöneticisi Öğr. Gör. Ali Can Gözcü ve proje araştırmacısı Öğr. Gör. Yunus Eroğlu katılırken, online olarak gerçekleştirilen toplantıya Üniversitemiz proje araştırmacıları Dr. Öğr. Üyesi Halil Emre Deniş ve Öğr. Gör. Mehmet Şentürk ile ÇASGEM’den araştırmacılar Betül Gürler, Begüm Doğan ve Betül Dönmez Oral da katıldı.
 
Toplantı kapsamında uygulanan faaliyetlerin kalite ve etki değerlendirmesi ve ortaklar arasında öğrenilen dersler üzerine bilgi alışverişinde bulunuldu. Her ülke tarafından gerçekleştirilen odak grup sonuçlarının değerlendirilmesi, masa başı araştırmasının değerlendirilmesi, risk değerlendirmesinin değerlendirilmesi, uygulanacak olan anket çalışmasının gerçekleştirilmesi, her ortağın rapor ve belgelerinin değerlendirilmesi ve incelenmesi, yaygınlaştırma sonuçlarının paylaşılması ve proje yönetimi konularının gözden geçirilmesi sağlandı.
 
 2 gün süren toplantı bir sonraki ulusötesi toplantı tarihlerinin planlanması ile son buldu.