Rektörümüz ÜNİDAP 5. Dönem Toplantısı’na Katıldı

05.01.2022
Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Pakiş, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımıyla gerçekleştirilen 5. Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİDAP) Toplantısı’na katıldı.
Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) ve birlik üyesi üniversiteler arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, proje, toplumsal hizmet, bölgesel kalkınma ve ihtiyaç duyulan diğer konular ele alındı.
 
Toplantıda konuşan Prof. Dr. Erol Özvar, ÜNİDAP’ın Doğu Anadolu Bölgesi’nin kalkınma çabalarını akademik düzeyde desteklemek ve akademik bilgi ve tecrübeyi, sahada kalkınma çabaları ile birleştirmek üzere kurulduğunu ifade etti.

Üniversitelerin eğitim ve araştırmanın yanı sıra en önemli misyonlarından birinin de topluma hizmet olduğunu belirten Prof. Dr. Erol Özvar, “Toplum yararına hizmet üreten üniversiteler, yaptıkları araştırmalar ile bir yandan bilimsel bilginin ve yeniliklerin peşinde koşarken diğer yandan da ürettikleri bilgi birikimi ve tecrübelerin olumlu etkileriyle ülkenin ve bölgenin refahına katkı sağlar. Benzer şekilde, ülkenin ve bölgenin iş dünyasında duyulan nitelikli iş gücü ihtiyacını yürüttükleri eğitim faaliyetleri ile karşılamaya çalışır. Son yıllarda meydana gelen iklim değişiklikleri ve çevre felaketleri sebebiyle üniversitelerden, bulundukları tabii muhitin muhafazasında ve ıslah edilmesinde gayretler beklenmektedir. Kısacası üniversitelerimiz, bütün fonksiyonları ve paydaşlarıyla birlikte içinde bulundukları bölgenin yaşam kalitesinin iyileştirilmesine ve artırılmasına hizmet eden kurumlardır. DAP Bölgesi’ndeki her bir ilimizin üniversitesi nitelikli bilgi üreten yetişmiş öğretim elemanı kadrosu ile işte bu hedefe yakın gelecekte ulaşmamızda en büyük pay sahibi olacaktır.” şeklinde konuştu.
 
Üniversitelerin bölgesel kalkınmaya olan katkıları ile ilgili oldukça geniş bir literatürün olduğunu belirten YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerin rollerini ortaya koyan bazı yaklaşımları katılımcılar ile paylaştı.
 
Bu yaklaşımlardan ilkinin 'Girişimci Üniversite Modeli' olduğunu ifade eden Başkan Özvar, “Bu modele göre üniversiteler spin-off, patent ve lisanslama aracılığıyla bilginin ticarileşmesinde aktif rol alarak bölgesel refaha önemli katkılar sunmaktadırlar. Bilhassa bu işlevi, araştırma kapasitesinin zengin ve araştırmacı profilinin yüksek olduğu yükseköğretim kurumlarının yerine getirebildiği söylenebilir.” sözlerini kullandı.
 
İkinci bir yaklaşımın da 'Bölgesel İnovasyon Sistemleri (RIS)' yaklaşımı olduğunu aktaran Başkan Özvar, “Bu yaklaşım, üniversiteleri etkileşimli inovasyon süreçlerinin temel aktörü olarak tanımlar. Buna göre, üniversiteler bulundukları bölgenin bilgi altyapısının inşa edici unsurlarıdır. Bu yaklaşım, üniversitelerin diğer paydaşlarıyla etkileşimleri ve bu etkileşimlerin bölgesel sistemik inovasyona nasıl öncülük ettiği üzerinde odaklanmıştır. Yine bu yaklaşıma göre, önemli bilgi üreticileri olan üniversiteler, bölgesel düzeyde inovasyon-üretim yelpazesinde köprü rolü oynayabilir.” vurgusu yaptı. Bu alandaki bir diğer yaklaşımın ise 'Odaklanmış Üniversite Yaklaşımı' olduğunu söyleyen Prof. Dr. Erol Özvar, “Odaklanmış üniversite, doğrudan bölgesel kimliği şekillendiren üniversite olarak algılanır. Bu yaklaşıma göre üniversiteler, bölgesel odaklı programlar, yerel öğrenci alımı ve mezunların tutulması yoluyla öğretim faaliyetlerini bölgesel ihtiyaçlara göre düzenleyebilirler." ifadelerini kullandı.
 
Toplantı, rektörlerin konuya ilişkin görüş, dilek ve önerilerini sunmalarıyla son buldu.