Üniversitemizde Güvenlik ile İlgili Yeni Teorik Yaklaşımlar Konulu Söyleşi Düzenlendi

09.12.2021
Üniversitemiz Ortadoğu Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “Güvenlik ile İlgili Yeni Teorik Yaklaşımlar” konulu söyleşi gerçekleştirildi.
Üniversitemiz Ortadoğu Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ekrem Yaşar Akçay Moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın İktisat Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Bülent Sarper Ağır; Uluslararası İlişkiler disiplininin başlangıcından günümüze kadar güvenlik kavramı, güvenliğin nasıl şekillendiği, güvenlik teorilerinin nasıl değiştiği, hangi noktaya geldiği ve yeni dünyada güvenlik denilince zihnimizde nasıl bir şekil oluştuğu ile ilgili bilgiler paylaştı.
 
Çevrimiçi olarak gerçekleşen ve Üniversitemiz Akademik-İdari personeli ile öğrencilerimizin katıldığı söyleşi soru-cevap bölümü ile sona erdi.