Öğrencilerimizin Hazırladığı 2 Proje TÜBİTAK Tarafından Kabul Edildi

06 Mayıs 2021
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Almanca Eğitimi Programı 2. Sınıf öğrencilerimizin hazırladığı 2 Proje TÜBİTAK tarafından kabul edildi.
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Almanca Eğitimi Programı 2. Sınıf öğrencilerimiz Ebru Kurt, Pınar Sökmen ve Şehadet Şahin tarafından hazırlanan "Birinci Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğrenen Lise Öğrencilerinin Almanca Öğrenmeye Yönelik Tutumları: Hakkâri İli Örneği" projesi ile Sevdagül Demirhan’ın hazırladığı ve Üniversitemiz tarafından yürütülecek olan "Almanca Öğretirken Kullanılan Soru Tipleri, Bu Soruların Ortaya Koyduğu Öğrenci Cevapları" projesi TÜBİTAK–2209-A üniversite öğrencileri araştırma projeleri desteği programı kapsamında kabul edildi.
 
Kabul edilen projeler ile, Hakkari merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yürütülecek çalışmalar ile öğretim programlarında farklı konumlara sahip olan birinci ve ikinci yabancı dillerin öğrenimi sürecinde öğrenci tutumlarının incelenmesi, varsa farklılıkların ortaya konması, benzerliklere ve farklılıklara neden olan faktörlerin incelenerek ikinci yabancı dil öğrenimi ve öğrenci tutumları hakkında detaylı bilgilere ulaşılması, yabancı dil öğretiminde sınıf etkileşiminin doğasını etkileyen ve böylelikle dil öğrenme sürecinde etken bir role sahip olan öğretmen sorularının ve kullanım amaçlarının belirlenmesi, dil öğretimini geliştirecek öğretmen davranışlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu bakımdan  kabul edilen projeler büyük önem taşımaktadır.