Üniversitemizde MEKAM Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı

30 Aralık 2020
Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Pakiş başkanlığında Üniversitemiz Mineral ve Enerji Kaynakları Araştırma Merkezi Danışma Kurulu toplantısı yapıldı.
Online olarak gerçekleştirilen toplantıda mineral, maden ve doğal enerji kaynaklarının belirlenmesi, çıkarılması, çeşitlendirilmesi ve tüketilmesi yönünde bölge hedefli disiplinlerarası bilimsel teknolojik araştırma ve uygulamalar yapılması yakın zamanda zengin çinko, kurşun yataklarının açığa çıkarıldığı Hakkari bölgesinde; sektörler arasında yüksek katma değer ve istihdam yaratma kapasitesine sahip madencilik sektörünün gelişmesine katkı sağlanması ve bölgedeki su potansiyelinin değerlendirilmesi, Zap suyu havzasının Devlet Su İşleri (DSİ) destekli bir proje ile çalışılarak yerüstü ve yeraltı su potansiyelinin ve kalitesinin sürdürülebilir kullanımının sağlanması, hidroelektrik ve jeotermal potansiyelin geliştirilmesi ile ilgili MEKAM bünyesinde alt araştırma gruplarının oluşturulması planlanmıştır. 
 
Önemli başlıkların yer aldığı toplantıda öncelikle maden ve enerji kaynaklarının ayrılarak alt çalışma gruplarının oluşturulması, maden ve enerji kaynakları için ayrı programlar hazırlanması, Hakkari Üniversitesi yüksekokulları bünyesinde maden ve sondaj teknolojisi programlarının açılması ve Hakkari’de madencilik AR-GE çalışmaları başlatılarak ürün çeşitliliğinin yakından ilgili metalürji ve kimya gibi sektörlerle entegrasyon sağlanmasında, işbirliği içinde projeler üretilmesi, madenciliğin çevreye uyumlu şekilde gerçekleşmesi yönünde çalışmalar yapmasının yanı sıra genel olarak madenciliğe karşı oluşan olumsuz önyargının giderilmesi için halka bilgilendirme seminerleri yapılması amaçlanmaktadır.
 
Toplantı katılımcı danışma kurulu üyelerinin merkezin 2021 çalışma programını oluşturmak üzere görüş, teklif ve önerilerle sona erdi.