Üniversitemizde “Kadın ve Toplum Seminerleri V” Düzenlendi

26 Kasım 2020
Üniversitemiz bünyesinde bulunan Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından her yıl düzenlenen Kadın ve Toplum Seminerlerinin beşincisi çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Üniversitemiz Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Kadın ve Toplum Seminerleri ilk kez çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Üniversitemiz Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Öğr. Görevlisi Çağla Pınar TUNÇER: “Rektörümüz Prof. Dr. Ömer PAKİŞ’in destekleriyle gelenekselleşen seminerlerin beşincisini gerçekleştiriyoruz. Kadınlar başta olmak üzere tüm toplumun kadına yönelik şiddete karşı farkındalığının yükseltilmesi ve şiddetin ortadan kaldırılması açısından 25 Kasım’da söyleyeceklerimiz ve yapacaklarımız bu yıl daha da önem arz ediyor. Bilindiği gibi küresel bir pandemi dönemindeyiz ve ne yazık ki pandemi döneminde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin arttığı görülmektedir.  Karantina döneminde, kadının görünmeyen ev emeği olarak nitelendirilen ev işi yükü arttığı gibi, ev içi şiddet olayları da tırmandı. Rakamlara göre 2020 ocak-kasım ayları arasında  % 48’i ev içinde olmak üzere 253 kadın cinayeti gerçekleşti. Dünyada şiddetin özellikle kadına yönelik şiddetin azalması için farkındalık oluşturulması ve önlemlerin alınması gerekmektedir.” dedi.  Bu kapsamda HÜKSAM tarafından farkındalık eğitimleri verileceğini, Üniversitemizin tüm  kadın personeline online kütüphane hizmeti sunulacağını, pandemi sürecinin sona ermesinin ardından ise bir kadın kütüphanesi kurmayı  planladıklarını belirtti.
 
Moderatörlüğünü Üniversitemiz Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi üyesi Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÖKDE’nin yapmış olduğu seminerin açılış konuşmasını Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnci ERDEM gerçekleştirdi.  ERDEM’in “İş Yaşamında Kadına Karşı Şiddet” konulu sunumunun ardından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Leyla KAHRAMAN YÜCE “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Şiddet İlişkisi” başlıklı sunumuyla devam etti.
 
Seminerin son bölümünde ise Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Sema SANCAK “Kadına Yönelik Şiddet ve İstanbul Sözleşmesi” başlıklı sunumunu gerçekleştirildi. Çok sayıda katılımcının olduğu seminer, sunumların ardından gerçekleştirilen soru/cevap bölümüyle son buldu.