Görüntüleme Projemiz Kabul Edildi

02 Ekim 2020
Optoakustik Görüntüleme ile Sentinel Lenf Nodu Metastazlarının Teşhisi (Opaksln) adlı projemiz TÜBİTAK taarafından kabul edildi.
1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile TÜBİTAK tarafından desteklenen proje, üç farklı üniversitenin ortaklığında yürütülecektir. Projenin ana yürütücüsü Bilkent Üniversitesi,  alt yürütücüler ise Hakkari Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'dir. Projede Üniversitemiz adına Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Fikret YILDIZ görev almaktadır.
 
Projenin 36 ay süreceğini ve projede sentinel lenf nodu metastazlarını biyopsisiz ve naninvaziv olarak değerlendirmeye imkân verecek optoakustikprob geliştirilmesinin amaçlandığını ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Fikret YILDIZ, bunun yanında projenin sonucunda katma değeri yüksek ve yerli imkânlar kullanılarak klinik çalışmalara hazır bir prob geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.