Hakkari Üniversitesi’nde 2019 Yılı Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı

25 Aralık 2019
Hakkari Üniversitesi ev sahipliğinde "Danışma Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.
Toplantıya, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer PAKİŞ, Hakkari Vali Yardımcısı İdris KOÇ, Hakkari Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ERSALI,  paydaş kurumların temsilcileri ile kurul üyeleri katıldı.
 
Toplantının gündeminde Hakkari Üniversitesinin genel durum değerlendirmesi, Yükseköğretim öğrencilerinin yurt ve barınma sorunlarının giderilmesi, yeni açılan programların tanıtımı, Hakkari Üniversitesi Kampüs Alanı ve Yüksekova Meslek Yüksekokulunun durum değerlendirilmesi ve araştırma projeleri kapsamında yürütülen çalışmalar gibi konular yer aldı.
 
Üniversitelerin bulundukları bölgenin ve kentin ekonomik, sosyal yönden gelişmesini doğrudan etkilediğini belirten Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer PAKİŞ:  "Bu toplantımızın temel amacı bir ilin ihtiyacının ne olduğu ve o ilde neler yapılması gerektiği ile ilgili konuları iç ve dış paydaşlarla toplanıp tartışmaktır. İlgili Kanun maddesi bu toplantıların en az senede 1 defa yapılması gerektiğini belirtir. Artık Yüksek Öğretim sadece Türkiye’de değil tüm dünyada gelinen noktada paydaşlarla beraber bu işin projelendirilmediğinde, paydaşların görüşü alınmadığında doğru sonuçlara ulaşmada problemlerin çıktığı bir zaman sürecinden geçiyoruz. Bu da beraberinde bir daralmayı getiriyor. Hep birlikte kentteki sosyolojik ve coğrafi yapının bize ne demek istediğini dinleyebilirsek ve anlamaya çalışabilirsek alanın bize ne yapmamız gerektiğini net olarak görebiliriz. Bundan dolayı İnsan kaynağının geliştirilmesi, yeni bilgiler üretilmesi için sürekli paydaşlarımızla birlikte bir araştırma ortamına bulunulması şeklinde değerlendirebiliriz." dedi.
 
Toplantıda, Hakkari Üniversitesi Danışma Kurulu öncülüğünde ve önceden belirlenmiş konularda neler yapılabileceği görüşülürken  kentin ve üniversitenin gelişimi noktasında ortak yürütülebilecek çalışmalarla ilgili fikir alışverişin bulunuldu.