Öğrencilerimiz Polonya’da

25 Eylül 2018
Üniversitemiz Projeler Birimi, Macaristan-Polonya ortaklığında yürütülen ve Erasmus + Programı tarafından finanse edilen “Voice Of Tolerance” Ana Eylem 1 Gençlik Değişimi Projesi “Zegiestòw-Polonya’da” gerçekleştirildi.
26 Ağustos- 4 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleşen projeye; Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mukadder Baran ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Arş. Gör. Hıdır Doğan’ın eşliğinde Üniversitemiz öğrencileri katıldı.
 
Projede; önyargı, ırk, din, renk ve etnik farklılıklar hakkında konuşulmasının yanı sıra projenin ana başlığı ışığında gençlerin toleransın sesini duyması ve duyurması, toleransın kendileri için oluşturduğu çağrışımlar üzerine tartışması, düşüncelerini ifade etmesi aynı zamanda farklı kültürel deneyimler edinmesi sağlanmıştır. Gençleri aktif kılan aktiviteler ile çözüm odaklı davranmak, problemler üzerinde farkındalıklar oluşturarak uygulanabilir çözümler üretmek hedeflemiştir. Projenin amaç ve hedeflerine ulaşmak için atölye çalışmaları, bireysel sunumlar, ortak sunumlar, eğlenceli aktiviteler, simülasyon çalışmaları, kültürel geceler, poster, kitap, tiyatro gibi yaygın eğitim metotları kullanılmıştır. Proje sonucunda proje katılımcıların yer aldığı gösteriler gerçekleştirilmiştir. Bu projeyle öğrencilerin tabularının ve önyargılarının yıkılmasının yanı sıra farklı ülkelerden katılımcılar ile akıcı İngilizce konuşmaları, çeşitli konularda beyin fırtınası yapmaları, grup içi çalışmalara dahil olmaları, teknolojiyi etkin biçimde kullanmaları sağlanmıştır. Proje süresince Üniversitemizin ve bölgemizin tanıtımı yapan öğrencilerimiz, ufuklarını genişletmiş ve gelecek projelerimizde iş birliği için yeni bağlantılar sağlamışlardır.