Meydan Medresesi Restore Ediliyor

07 Ağustos 2018
Üniversitemizce hazırlanan “Hakkâri’nin Turizm merkezi Meydan Medresesi” projesi ile Hakkari Meydan Medresesi tarihi dokusuna yeniden kavuşacak.
İlimizin Biçer Mahallesinde bulunan Hakkâri Meydan Medresesi, 2015 yılında Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Üniversitemize tahsis edildikten sonra Üniversitemizce hazırlanan “Hakkâri’nin Turizm merkezi Meydan Medresesi” projesi ile medresenin yeniden topluma kazandırılması ve ilimizde kültürel bir alan oluşturulması amaçlanmıştır. Projemiz, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından yüzde yetmiş oranında finanse edilmektedir. 2018 yılında tamamlanması beklenen projeyle Meydan Medresesi halkın kullanımına açılmış olacaktır.
 
Tarihi ve kültürel çalışmalara destek veren Rektörümüz Prof. Dr. Ömer PAKİŞ, medrese ve tarihsel alandaki çalışmalar hakkında şu açıklamalarda bulundu : “Hakkâri tarihsel, kültürel ve coğrafi açıdan önemli bir merkez halindedir. Yıllarca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Günümüzde birçok tarihi mekân bakımsızlıktan ya da keşfedilememekten dolayı tozlanmış ve parıltısını kaybetmiştir.  Üniversite olarak İlimizde bulunan tarihi ve kültürel unsurlara, projeler kapsamında sahip çıkarak eserlerin yeniden parıldamasını sağlamak ve bu eserleri ilimize kazandırarak tarihin önemini vurgulamak amacıyla elimizden gelen tüm gayreti göstermekteyiz ve göstermeye devam edeceğiz. Projemize başlayarak önemli bir yol aldık. Medrese restore edilirken çevresinde bu kültüre uygun değişiklikler yapılarak tarihi atmosferin yaşanması için çalışmalarımız devam etmektedir.”
 
Proje Koordinatörlerinden Arş. Gör. Yaşar Kaplan; Meydan Medresesi’nin H1012 (1701) tarihinde Hakkâri emiri İbrahim Bey tarafından yaptırıldığını, Medresenin biri mescit olmak üzere 14 odadan oluştuğunu, Hakkârili birçok âlim ve edip yetiştirmiş olan Mola Hüseyin Bateyi’nin burada ders verdiğinin bilinmekte olduğunu,  1914 tarihine kadar son müderris Molla Yasin Efendi tarafından burada ilmi tedrisatın devam ettiğini ve Cumhuriyet döneminde bir süre ceza evi olarak kullanıldığını belirtti.
 
Proje Koordinatörlerinden Öğr. Gör. Murat Adıyaman: “Hazırladığımız Hakkâri’nin Turizm merkezi Meydan Medresesi projesi ile ilimizin kültürel mirası içerisinde bulunan medrese, ilin sembolü konuma kavuşturulacaktır. Proje ile Medresenin içerisinde bulunduğu 4300 metre karelik alanda yapılacak olan çevre düzenlemesi ile medresenin korunması sağlanacaktır. Medresenin etrafında inşa edilecek taş duvarda Hakkâri beylerini temsil eden 34 niş bulunacaktır. Bu nişlerde çeşitli eserler sergilenecektir. Medrese içerisindeki mescit kültürel yapıya uygun olarak düzenlenecektir. İki oda Hakkâri arşiv kütüphanesi olarak kullanılıp bir oda ise Hakkâri Üniversitesi Seyyid Taha İslami Araştırma ve Uygula Merkezi olarak hizmet verecektir. Avlusunun Seyyar konferans salonu olarak kullanılması planlanmaktadır.  Ayrıca bu proje ile alanda Hakkâri Kültür Evi inşa edilecek; burada sergi salonları ve kafeterya hizmet verecektir.” dedi.