Seminer

17 Mayıs 2019
Seminer Konusu ve Konuşmacı
 
“Günümüzdeki Rusya’nın Dış Politikası”
Prof. Dr. Asem NAUŞABAYEVA HEKİMOĞLU
Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
 
“Bir Lider Olarak Mustafa ÇOKAY”
Dr. Öğr. Üyesi Vecihi Sefa Fuat HEKİMOĞLU
Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Adres  : Rektörlük Konferans Salonu
Tarih   : 17 Mayıs 2019
Saat    : 15.00