Akademik Teşvik Ödeneği sonuçları

29.01.2021
Uluslararası konferanslarda sunulmuş ve Bildiri Kitabında basılmış bildirilere ilişkin Yönetim Kurulu kararı alınabilmesi için matbu bir dilekçe örneği hazırlanmış olup, ilgili tarafından dilekçe doldurulduktan sonra, Rektölük Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna, Akademik Teşvik takvimindeki itiraz süreleri içerisinde iletilmesi gerekmektedir.
 
 
 

İlgili Dokümanlar
Dosya Adı Önizle
Akademik Teşvik Ödeneği sonuçları
İndir
İtiraz Dilekçesi
İndir