Öğrencilerimizin Dikkatine

09.09.2020
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 30.07.2020 tarihli “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi” çerçevesinde; olağanüstü küresel Covid-19 salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim-öğretim akademik yılı güz yarıyılında önlisans, lisans ve lisansüstü programların tüm teorik ve teorik ağırlıklı derslerin ve sınavların uzaktan eğitim (çevrimiçi eşzamanlı veya çevrimiçi eş zamansız) yoluyla yürütülmesine; uygulama ağırlıklı derslerin ve sınavlarının ise pandemi süreci göz önünde bulundurularak, program bazında yüksekokullardan ve fakültelerden gelecek talepler doğrultusunda yüz yüze veya uzaktan (çevrimiçi eşzamanlı veya çevrimiçi eş zamansız) eğitim yoluyla verilmesine karar verilmiştir.