İDARİ GÖREVLER

İdari Görevler
Bölüm / Birim Görevi
Hakkari Eğitim Fakültesi Dergisi Koordinatör
Eğitim Fakültesi Kurul Üyesi
Bölüm Başkanlığı
Fakülte / MYO Bölüm
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Bölüm Başkanı