İDARİ GÖREVLER

İdari Görevler
Bölüm / Birim Görevi
İlahiyat Fakültesi Kurul Üyesi
İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi
Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Kurul Üyesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.
Güzel Sanatlar Fakültesi Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Üniversite Senatosu Üye
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Anabilim Dalı Başkanı
Bölüm Başkanlığı
Fakülte / MYO Bölüm
İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı