İDARİ GÖREVLER

İdari Görevler
Bölüm / Birim Görevi
Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurul Üyesi
Gıda, Tarım, Orman ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür