İDARİ GÖREVLER

Bölüm/Birim Görevleri
Bölüm Birim Unvan
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi