İDARİ GÖREVLER

İdari Görevler
Bölüm / Birim Görevi
İlahiyat Fakültesi Sekreteri
Bağımlılık Yapıcı Maddeler ile Mücadele Komisyonu Komisyon Üyesi