İDARİ GÖREVLER

Bölüm/Birim Görevleri
Bölüm Birim Unvan
Türk Dili Bölüm Başkanlığı Türk Dili Bölüm Başkanlığı Öğr. Gör.