İDARİ GÖREVLER

İdari Görevler
Bölüm / Birim Görevi
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu Kurul Üyesi
Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurul Üyesi
Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür
Yabancı Diller Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyesi
Bölüm/Birim Görevleri
Bölüm Birim Unvan
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalı Kurulu Kurul Üyesi