İDARİ GÖREVLER

Bölüm/Birim Görevleri
Bölüm Birim Unvan
İlahiyat Fakültesi İdari Birim Sekreteri