İDARİ GÖREVLER

İdari Görevler
Bölüm / Birim Görevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Üniversite Senatosu Üye
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür V.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurul Başkanı
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı